Klik hier voor gratis juridisch advies

Wat kost een advocaat?

In sommige gevallen komt uw verzekeringsmaatschappij tussen voor  uw advocatenkosten.

Dit geldt bij de meeste  ongevallen. Meestal hebt u  ook een rechtsbijstandsverzekering afgesloten samen met uw autoverzekering.

Of u krijgt een geldboete voor een verkeersinbreuk die u wenst te betwisten ?

We kijken voor u na hoe het dan zit met uw verzekeraar.

Hoe dan ook hebt u  het recht te weten hoeveel uw zaak zal kosten. Is het wel de moeite dat u die kosten maakt?

Hierbij kunnen we u zeker helpen en dit zo veel als mogelijk proberen in te schatten.

We kunnen tijdens een eerste consultaties de pro’s en contra’s afwegen waarna u zelf kan beslissen.

Men zegt dikwijls dat advocaten veel geld kosten. Dit klopt niet.

Het standaard ereloon voor particuliere cliënten bedraagt 100,00 euro per gepresteerd uur. Voor professionele cliënten is dit 120,00 euro per uur. Wij houden al onze gepresteerde uren bij.

Dit uurloon kan aangepast worden volgens het soort werk (intensiteit, belang, juridisch specialisme,….) of volgens wie aan het dossier dient te werken en kan oplopen tot 150,00 euro per uur.

Soms wordt er, naargelang het soort zaak, niet met een uurtarief gewerkt maar wel met een forfait (bijvoorbeeld in bepaalde strafzaken).

Naast het ereloon (zie hierboven) kan er soms een bijkomend procentueel berekend tarief worden toegepast, gelet op het uitzonderlijk karakter en het belang van het succes bij het resultaat van de zaak. Dit gebeurt steeds in onderling overleg bij de opening van  het dossier of op een later tijdstip.

Uiteraard hebben we ook tal van kantoorkosten,  zoals bijvoorbeeld de brieven, faxen, e-mails, kopies, verplaatsingskosten,… die we ten behoeve van uw zaak maken. Deze worden aangerekend per stuk. Zo kost een brief 10,00 euro, een verstuurde email  0,40 euro, een kopie eveneens 0,40 euro,…

Op al deze bedragen is sedert 1 januari 2014 een btw-tarief verschuldigd van 21%. Voor de goede orde, dit komt niet aan ons toe.

De gerechtskosten zijn kosten die we betalen aan derden voor uw zaak ,zoals bijvoorbeeld een dagvaardingskost, de rolrechten, enz. Een deel van die kosten kan u nadien recupereren in het geval de rechter dit zo beslist.

Op de kosten die u aan de rechtbank betaalt is geen BTW verschuldigd.  Op kosten te betalen aan notarissen, deskundigen, gerechtsdeurwaarders, enz. echter wel.

Wanneer komt de rekening ?

Bij het  afsluiten van het dossier sturen we een slotrekening met een detail van de gemaakte kosten en ons ereloon.

Lopende de procedure kan u  steeds een tussentijdse factuur vragen om de stand van uw rekening te kennen.

Ook worden regelmatig provisiefacturen gestuurd maar over alles kunnen er afspraken  gemaakt worden. Het is steeds de bedoeling in wederzijds vertrouwen met elkaar te werken.